ممیزی NSA پژو (ارزیابی تأمین کنندگان جدید) از سایت شمس آباد
تاریخ نگارش : 1395/11/5

ممیزی مرحله NSA در تاریخ پنجم و ششم مرداد ماه سال نود و پنج در سایت شمس آباد شرکت فولادفام انجام شد.

در حال حاضر شرکت فولاد فام موفق به اخذ تاییدیه در مرحله NSA شده است و این مهم در شرایطی اتفاق افتاده که بسیاری از الزامات ممیزی جدید بوده و با الزامات مشتریان قبلی (ایران خودور و سایپا) و همچنینISO TS تفاوت های چشمگیری دارد. گفته می شود بسیاری از شرکت ها در مرحله اول موفق به اخذ تأییدیه در مرحله NSA نشده و در ناحیه قرمز قرار گرفته اند.

مطابق رویه ذیل ممیزی NSA در 4 مرحله انجام می گردد که در نهایت پس از انجام ممیزی و در صورت تایید، سازنده می بایست اقدامات اصلاحی خود را ظرف مدت 6 هفته تهیه و ارسال نماید. لذا با توجه به اینکه شرکت فولادفام موفق به کسب امتیاز 69 شده در ناحیه زرد قرار گرفته و با اطمینان بیشتری به جمع سازندگان جدید پژو خواهد پیوست.

بازدید : 8163 نفر