بازدید نمایندگان شرکت MAN (تولید کننده اتوبوس و کامیونت های سبک و سنگین) از سایت شمس آباد
تاریخ نگارش : 1395/11/27

در روز دو شنبه 95/07/05 مدیران و کارشناسان واحدهای تامین، کیفیت و مدیریت پروژه شرکت MAN به منظور بررسی، ممیزی و ارزیابی قابلیت ها و توانایی های شرکت فولادفام با هدف شناسایی تامین کنندگان توانمند ایرانی و شروع همکاری با آنها از سایت شمس آباد بازدید نمودند.

مواردی که در این بازدید 6 ساعته مورد ارزیابی تیم مذکور قرار گرفت شامل بررسی گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت، مدارک و مستندات کیفی موجود در خطوط تولید، تجهیزات تست آزمایشگاهی، تست ها و شرایط پذیرش مواد اولیه، سیستم ردیابی و انبارش، نرم افزارهای طراحی و مهندسی، مهارت و نحوه آموزش پرسنل طراحی و مهندسی در امور استاندارها و ارتباطات بین المللی، کنترل پروژه، تجهیزات تولید و همچنین ساخت قالب و ابزار بود.

با توجه به مثبت بودن ارزیابی ها، برای شروع همکاری قطعاتی به شرکت فولادفام پیشنهاد گردید.

با دید بسیار مثبت این کارشناسان، فولادفام امیدوار است ضمن ایجاد همکاری با شرکت MAN، صادرات خود به اروپا را در بخش قطعات خودرو های سنگین آغاز کند.

1.jpg2.jpg

3.jpg4.jpg


بازدید : 2519 نفر