دعوت از سروران گرامی جهت بازدید از غرفه شرکت فولادفام در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت از تاریخ : 98/07/18 لغایت 98/07/21
تاریخ نگارش : 1398/7/17

شرکت فولادفام مقدم شما سروران گرامی را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ارج نهاده و گرامی می دارد.

وعده ما :سالن : A 38     غرفه شماره 14

تاریخ : 98/07/18    لغایت  98/07/21

باشد که حضور شما عزیزان باعث راسخ تر شدن عزم این شرکت در راه خودکفایی باشد.نوزدهمین نمایشگاه.jpeg

بازدید : 433 نفر