دعوت از سروران گرامی جهت بازدید از غرفه شرکت فولادفام در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو: 98/08/18 لغایت 98/08/21
تاریخ نگارش : 1398/8/4

شرکت فولادفام مقدم شما سروران گرامی را درچهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو ارج نهاده و گرامی می دارد.

وعده ما :سالن خلیج فارس : A 44    غرفه شماره 10

تاریخ : 98/08/18    لغایت  98/08/21

باشد که حضور شما عزیزان باعث راسخ تر شدن عزم این شرکت در راه خودکفایی باشد.


چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو98.jpeg


بازدید : 495 نفر