اقدامات گسترده شرکت فولادفام در جهت مقابله با ویروس کرونا
تاریخ نگارش : 1399/3/11

شرکت فولادفام بر اساس مسئولیت اجتماعی خود در قبال ذینفعان و همچنین کنترل همه گیری ویروس کرونا در همان مراحل اولیه همسو با ساختار و سیاست های مدیریت بحران ، کمیته ای با عنوان " محافظان سلامت " با هدف اجرای راهبرد ابلاغ شده توسط مدیر عامل سازمان در این حوزه سازمان دهی نمود و هر روز اقدامات مقتضی جهت کنترل شیوع و آسیب این ویروس را اجرا و پایش نمود، ازجمله این اقدامات می توان به برگزاری جلسات متعدد در سیاست گذاری و اجرای برنامه های مرتبط جهت مقابله با شیوع ویروس Covid-19 ، وضع آیین نامه ها و قوانین مواجه با بحران، سازمان دهی کارکنان ، بهره گیری از تیم واکنش در شرایط اضطراری ، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به منظور انتشار اخبار صحیح و جلوگیری از انتشار شایعات در کلیه کانال های ارتباطی ، غربالگری و نظارت بر سلامت همکاران با هدف کنترل ابتلا و انتشار بیماری در شرکت و تامین و توزیع تجهیزات بهداشتی نظیر ماسک ، اسپری ضدعفونی کننده با هدف ارتقای بهداشت فردی ، شرکتی و افزایش نظارت محیطی به منظور کاهش احتمال آلودگی اشاره نموده  و دامنه اقدامات را تا خانواده کارکنان پیش برد.

 امید است تا بتوانیم به یاری ایزد منان و همکاری کلیه همکاران بتوانیم با سلامتی کامل این بحران همه گیری جهانی را با موفقیت پشت سر نهاده و همچون روز های قبل از آن با تمام قوا در راستای سازندگی و تولید پیش برویم.


crona pic1.jpeg


برگزاری جلسات متعدد در سیاست گذاری و اجرای برنامه های مرتبط جهت مقابله با شیوع


crona pic2.jpeg           crona pic3.jpeg   


غربالگری تب و اوکسی متری


crona pic5.jpeg


طرح فاصله گذاری اجتماعی 


WhatsApp Image 2020-05-02 at 09.11.07.jpeg


طرح فاصله گذاری اجتماعی 


crona pic4.jpeg


ضد عفونی تجهیزات و سرویس هابازدید : 1091 نفر